Di chúc viết tay, không công chứng có hợp pháp?

Hỏi Di chúc viết tay, không công chứng có hợp pháp?

Hỏi: Vợ chồng tôi có một tài sản chung là một căn nhà cùng với khu đất nằm trong một dự án mua theo dạng hợp đồng góp vốn dài hạn. Chồng tôi có lập một bản di chúc viết tay rằng khi chồng tôi mất, tài sản sẽ do tôi và hai con được  thừa kế.

Nay chồng tôi đang bệnh nặng, chưa biết có thể qua khỏi hay không. Trường hợp chẳng may chồng tôi mất thì tôi cùng hai con có được hưởng di sản theo di chúc trên hay không (di chúc chưa được công chứng). Chúng tôi có phải chia cho con riêng của chồng hay không? (chồng tôi có một con riêng với người vợ trước đã ly hôn).

Di chúc viết tay chưa công chứng vẫn được coi là hợp pháp nếu đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 1 điều 630 Bộ luật Dân sự. Ảnh minh họa. Nguồn: plo.vn

Trả lời: Di chúc viết tay, không công chứng có hợp pháp?

Điều 627 Bộ luật Dân sự năm 2015 nêu quy định về hình thức của di chúc: di chúc phải được lập thành văn bản. Trường hợp không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Di chúc phải bảo đảm tính hợp pháp về nội dung và trình tự.

Khoản 1 điều 630 Bộ luật Dân sự quy định:

1. Di chúc viết tay hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc phải trong tình trạng minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hay cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm các điều cấm của luật, không trái với đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái với quy định của luật pháp nhà nước việt nam.

Có Thể Bạn Chưa Xem