Thu hồi Khu du lịch sinh thái đảo Lộc An Vũng Tàu

Bất Động Sản Ánh Sáng  – Vũng Tàu vừa ban hành các văn bản để thu hồi, hủy bỏ các văn bản liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái đảo Lộc An tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.
Thu hồi Khu du lịch sinh thái đảo Lộc An Vũng Tàu
Thu hồi Khu du lịch sinh thái đảo Lộc An Vũng Tàu

Quyết đinhk hu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái đảo Lộc An tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.

Thu hồi và hủy bỏ văn bản số 6880/UBND-VP ngày 12/10/2010 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận địa điểm để khảo sát quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái đảo Lộc An và dự án bổ sung tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.

Theo UBND Bà Rịa – Vũng Tàu, việc thu hồi, hủy bỏ các văn bản nêu trên là do trước đó UBND tỉnh đã có văn bản số 2751/UBND-VP ngày 26/4/2016 chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái đảo Lộc An và dự án bổ sung tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty  Tín Thành là chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lại các quyết định, văn bản và toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái đảo Lộc An tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ (kèm theo bản vẽ), và liên hệ Sở Xây dựng để giải quyết các thủ tục liên quan.

UBND huyện Đất Đỏ được giao tổ chức công bố công khai việc hủy bỏ Quyết định 3444/QĐ-UBND ngày 19/10/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để người dân khu vực được biết và thực hiện.

Có Thể Bạn Chưa Xem